Вино Украины• НОВОСТИ • 
| ВИНА УКРАИНЫ | Паспорт отрасли | Производители | Каталог продукции | Выставки | Законодательство | Экспресс-диагностика и аналитика рынка | Реклама | Торговая площадка | Тренинги и семинары | Карьера | ...и на посошок! |
Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
2006-02-02Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З 13.01.2006 N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2006 р.за N 72/11946

Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

З метою удосконалення порядку надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Н А К А З У Ю:

Унести зміни до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 N 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 75/5266 (із змінами), що додаються.

Міністр І.Сахань

ПОГОДЖЕНО

правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (постанова від 29.07.2005 N 337)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 13.01.2006 N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2006 р. за N 72/11946

ЗМІНИ

до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

1. Пункт 6 доповнити:

1) після слів "на дату звернення та якщо" словами "їм нараховувалася пеня та";

2) новим абзацом такого змісту: "Дотація не надається бюджетним та неприбутковим організаціям".

2. В абзаці першому пункту 7 слова "в галузях національної економіки відповідної області" замінити словами "за всіма видами економічної діяльності у відповідній області".

3. Абзац перший пункту 8 після слів "за угодою сторін" доповнити словами та цифрами " (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України" та після слів "трудового договору" доповнити словами та цифрами "(частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України)".

4. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"Роботодавець протягом 5 робочих днів повідомляє центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце. У разі призначення пенсії особі, яка відповідно до законодавства досягла пенсійного віку або їй встановлено інвалідність, виплата дотації не припиняється, якщо зазначена особа продовжує працювати".

5. У пункті 10:

1) в абзаці першому слова "громадських організацій роботодавців" замінити словами "організацій роботодавців та їх об'єднань";

2) доповнити пункт підпунктом першим такого змісту:

"1) Інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного";

у зв'язку з цим підпункти 1-3 уважати підпунктами 2-4;

3) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та про відсутність:

заборгованості щодо сплати страхових внесків до Фонду на дату звернення;

нарахування пені протягом 6 календарних місяців, що передували місяцю звернення;

застосування до роботодавця протягом останніх 6 календарних місяців фінансових санкцій за порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення".

6. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації протягом 10 робочих днів".

7. Речення перше пункту 12 після слів "календарних днів" доповнити словами "після отримання висновку комісії".

8. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Роботодавець несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації.

Центр зайнятості щокварталу перевіряє подані роботодавцем дані та використання ним дотації.

У разі недостовірності поданих роботодавцем даних, використання дотації з порушенням законодавства та перешкоджання роботодавцем проведенню перевірки центр зайнятості припиняє виплату дотації. Роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодовувати Фонду заподіяну шкоду.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, роботодавець повертає суму одержаної дотації та йому не може надаватись дотація протягом трьох років з дня отримання останньої суми коштів".

Директор Департаменту політики державного соціального страхування О.Скрипник

Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
На ту же тему:
Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Комментарии и вопросы по поводу сайта просим направлять по адресу: support@ukrfood.com.ua
©2008-2019 Все права защищены. Ни одна часть сайта не может быть воспроизведена без предварительного разрешения
АГЕНТСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ НОВОСТЕЙ ®АПН