Вино Украины• НОВОСТИ • 
| ВИНА УКРАИНЫ | Паспорт отрасли | Производители | Каталог продукции | Выставки | Законодательство | Экспресс-диагностика и аналитика рынка | Реклама | Торговая площадка | Тренинги и семинары | Карьера | ...и на посошок! |
ЛИСТ
від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП
ЛИСТ ДМСУ від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП
2001-05-28ЛИСТ ДМСУ від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП

ЛИСТ ДМСУ від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП

З метою недопущення випадків невірного декларування сусла виноградного та виноматеріалів, з урахуванням класифікаційних підходів, прийнятих в ТН ЗЕД, повідомляємо про таке.

Сусло виноградне одержується пресуванням свіжого винограду і являє собою зеленувато-жовту мутну рідину з солодким присмаком.

Незброджене виноградне сусло, яке має об'ємну концентрацію спирту не більше 0,5 об. %, класифікується в товарній позиції 2009.

Виноградне сусло, яке має об'ємну концентрацію спирту від 0,5 об. % до 1,0 об. %, класифікується в товарних підсубпозиціях 2204 30 910 або 2204 30 990.

"Виноградне сусло в процесі бродіння" означає продукт, одержаний шляхом збродження виноградного сусла, який має фактичну концентрацію спирту більше ніж 1 % та менше ніж три п'яті загальної об'ємної концентрації спирту (додаткова примітка 2 до групи 22 ТН ЗЕД).

Наведені концентрації спирту обумовлюють межі процесу бродіння виноградного сусла. По закінченні цього процесу утворюється продукт, який згідно з ДСТ України 2163-93 "Виноробство. Терміни та визначення" п. 33 визначається терміном "виноматеріал" - зброджене повністю або частково виноградне сусло, призначене для приготування вина чи коньячного спирту.

Виноматеріал використовується для приготування вин різних типів, а також міцних напоїв. При їх виробництві передбачається проведення таких технологічних заходів, як витримка (доливання, переливання), освітлення та стабілізація (обробка бентонітом або обклеювання, фільтрування, обробка теплом або холодом), спиртування, дистиляція тощо. Кінцевим процесом виробництва вина являється розлив готової продукції у тару.

Згідно ТН ЗЕД продукт (виноградне сусло) з вмістом фактичної концентрації спирту більше ніж 1 % та менше ніж три п'яті загальної об'ємної концентрації спирту класифікується в товарній підсубпозиції 2204 30 100, а продукт спиртового бродіння виноградного сусла (виноматеріал) з вмістом спирту три п'яті загальної об'ємної концентрації спирту та більше класифікується в товарних субпозиціях 2204 21 або 2204 29.

Звертаємо увагу, що там, де в групі 22 робиться відмінність між продуктами в посудинах, що містять до 2 л та менше, слід ураховувати об'єм рідини, що міститься в посудинах, а не місткість посудини (Загальні положення до групи 22 (Пояснення до ТН ЗЕД, т. і)).

Загальна об'ємна концентрація спирту означає суму фактичної та потенційної об'ємних концентрацій спирту (додаткова примітка 1 (в) до групи 22).

При визначенні показників фактичної та потенційної об'ємних концентрацій спирту керуватись таким:

1. Фактична об'ємна концентрація спирту означає число об'ємів чистого спирту, який міститься за температури 20 градусів Цельсія в 100 об'ємах продукту за цієї температури (додаткова примітка 1 (а) до групи 22).

Фактична об'ємна концентрація спирту у продукті, як правило, зазначається в супровідних документах або визначається шляхом лабораторних досліджень.

2. Потенційна об'ємна концентрація спирту означає число об'ємів чистого спирту за температури 20 градусів Цельсія, який можна одержати за умови повного збродження цукрів, які містяться в 100 об'ємах продукту за цієї температури (додаткова примітка 1 (б) до групи 22).

Потенційна об'ємна концентрація спирту розраховується множенням маси цукрів (розрахованих у кілограмах інвертного цукру), що містяться в 100 л продукту, на коефіцієнт 0,6 (пояснення до підсубпозицій Загальних положень до групи 22 (Пояснення до ТН ЗЕД, т. і)).

Приклад розрахунку показників потенційної та загальної об'ємних концентрацій спирту наводиться в додатку.Начальник Управління
номенклатури та верифікації І. Рамусь

Додаток

Приклад класифікації

1. Дані про продукт згідно з показниками паспорта якості чи за результатом лабораторних досліджень зразка:

1.1. Об'ємна частка етилового спирту - 10,7 об. %.

1.2. Масова концентрація цукрів - 3,07 г/100 см3.

Перевезення здійснюється в автоцистернах.

2. Розрахунок концентрацій спирту в продукті.

2.1. Фактична об'ємна концентрація спирту - 10,7 об. %.

2.2. Потенційна об'ємна концентрація спирту, об. %: 3,07 х 0,6 = 1,8.

2.3. Загальна концентрація спирту дорівнює сумі фактичної об'ємної концентрації спирту та потенційної об'ємної концентрації спирту, об. %: 10,7 + 1,8 = 12,5.

2.4. Три п'яті загальної концентрації спирту становлять, об. %: 12,5 х 3/5 = 7,5.

2.5. Об'ємна концентрація спирту наданого зразка (10,7 об. %) більша ніж три п'яті загальної концентрації спирту (7,5 об. %).

3. Висновок: продукт класифікується в товарній субпозиції 2204 29 за ТН ЗЕД.

____________


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ ДМСУ від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП
На ту же тему:
ЛИСТ ДМСУ від 14.05.2001 р. N 21/21-2403-ЕП